2009 gruodžio 16 VCHD ataskaita

Konferencijos, seminarai, renginiai 1998-2009
27 vasario, 2009
SEMINARAS “Kirkšninių išvaržų chirurgija”
11 vasario, 2010
Show all

VILNIAUS CHIRURGŲ DRAUGIJA
Vilniaus chirurgų draugijos ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas

2009 m. gruodžio 16 d.

Vilniaus chirurgų draugijos pirmininku išrinktas doc. Virgilijus Beiša
Sekretorė – Rima Žemaitaitienė
Iždininkas – doc. Audrius Šileikis
Vilniaus chirurgų draugijos valdyba:
doc. A. Gradauskas
Prof. E. Samalavičius
V. Kvedaras
P. Žeromskas
E. Poškus
A. Songaila

Revizijos komisija:
Pirmininkas D. Budrys
Nariai
E. Stratilatovas
M. Lapinskas