2009 gruodžio 16 VCHD ataskaita

herbas-trans
Konferencijos, seminarai, renginiai 1998-2009
vasario 27, 2009
2atsisiųsti
SEMINARAS “Kirkšninių išvaržų chirurgija”
vasario 11, 2010
Show all
herbas-trans

VILNIAUS CHIRURGŲ DRAUGIJA
Vilniaus chirurgų draugijos ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas

2009 m. gruodžio 16 d.

Vilniaus chirurgų draugijos pirmininku išrinktas doc. Virgilijus Beiša
Sekretorė – Rima Žemaitaitienė
Iždininkas – doc. Audrius Šileikis
Vilniaus chirurgų draugijos valdyba:
doc. A. Gradauskas
Prof. E. Samalavičius
V. Kvedaras
P. Žeromskas
E. Poškus
A. Songaila

Revizijos komisija:
Pirmininkas D. Budrys
Nariai
E. Stratilatovas
M. Lapinskas