2013 sausio 17 ataskaitinis rinkiminis

„Gydomosios ir diagnostinės radiologijos naujovės abdominalinėje chirurgijoje“
8 lapkričio, 2012
KONFERENCIJA “Komplikuota perianalinė patologija”
25 balandžio, 2013
Show all

Vilniaus chirurgų draugijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime,
įvykusiame 2013 m. sausio mėn. 17 d.
išrinkti 2013-2015 metams:

Pirmininkas prof. Virgilijus Beiša
Sekretorė Rima Žemaitaitienė
Iždininkas doc. Audrius Šileikis

Valdyba:
Doc. Audrius Gradauskas
Doc. Paulius Žeromskas
Doc. Algimantas Stašinskas
Doc. Eugenijus Stratilatovas
Edgaras Kulikauskas
Vytautas Kvedaras

Revizijos komisija
Pirmininkas Sigitas Tamulis
Nariai:
Med. dr. Mindaugas Lapinskas
Kazys Barniškis