2013 sausio 17 ataskaitinis rinkiminis

Picture43
„Gydomosios ir diagnostinės radiologijos naujovės abdominalinėje chirurgijoje“
lapkričio 8, 2012
Picture1
KONFERENCIJA “Komplikuota perianalinė patologija”
balandžio 25, 2013
Show all
Picture3

Vilniaus chirurgų draugijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime,
įvykusiame 2013 m. sausio mėn. 17 d.
išrinkti 2013-2015 metams:

Pirmininkas prof. Virgilijus Beiša
Sekretorė Rima Žemaitaitienė
Iždininkas doc. Audrius Šileikis

Valdyba:
Doc. Audrius Gradauskas
Doc. Paulius Žeromskas
Doc. Algimantas Stašinskas
Doc. Eugenijus Stratilatovas
Edgaras Kulikauskas
Vytautas Kvedaras

Revizijos komisija
Pirmininkas Sigitas Tamulis
Nariai:
Med. dr. Mindaugas Lapinskas
Kazys Barniškis