2016 sausio 21 VCHD ataskaita

frank
2015-10-16 Tarptautinė konf. Prancūzų kalba
spalio 16, 2015
kurhauzas
2016 04 14 konferencija ūminis apendicitas
kovo 30, 2016
Show all
herbas-trans

Vilniaus chirurgų draugijos ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo
PROTOKOLAS Nr. 1
Vilnius
2016 m. sausio 21 d.
Suvažiavimo pirmininkas doc. Audrius Gradauskas
Suvažiavimo sekretorė Rima Žemaitaitienė

Suvažiavime dalyvauja 26 Vilniaus chirurgų draugijos nariai. Apie rinkiminį ataskaitinį suvažiavimą draugijos nariams buvo pranešta daugiau nei prieš 1 mėnesį el. paštu.